ศุภาลัย ร่วมสร้างดี ผนึกหอการค้าจังหวัด สนับสนุนงานวิ่ง Ayutthaya Run Run Fun With History 2023 วิ่งรอบเกาะประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อ “สร้างดี” สนับสนุนกิจกรรมงานวิ่งการกุศล Ayutthaya Run Run ภายใต้แนวคิด “Fun With History” จัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (YEC-A)