เทอร์มินอล21 พระราม3 จับมือ กรุงเทพมหานคร ยกทีมบุคลากรทางการแพทย์ เปิดพื้นที่บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ฟรี! ในงานตลาดนัดสุขภาพ “Bangkok Health Market Zone3” รณรงค์ให้คนไทยดูแลใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลจากโรคร้าย 

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พระราม3 ใส่ใจสุขภาพของทุกคน #เทอร์ห่วงใย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดงานตลาดนัดสุขภาพ “Bangkok Health Market Zone3” ภายใต้แคมเปญ “Love and Care”