ศูนย์ฯ สิริกิติ์ สานต่อแนวคิด “ความยั่งยืน” ส่งต่อคุณค่าขยะอินทรีย์อบแห้ง สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนชุมชน

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) สานต่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ส่งต่อคุณค่าขยะอินทรีย์อบแห้งกว่า 10,000 กิโลกรัม สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

“ศูนย์ฯ สิริกิติ์” มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านอิเวนต์อย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐาน ISO20121:2012

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รับ ISO20121:2012 (Event Sustainability Management System) การันตีคุณภาพ และมาตรฐานการบริหารการจัดการงานอย่างยั่งยืน จาก SGS (Societe Generale de Surveillance) องค์กรชั้นนำระดับโลก ผู้ให้บริการด้านการตรวจรับรองมาตรฐานสากล เสริมแกร่งการเป็นผู้นำธุรกิจอิเวนต์อย่างยั่งยืน

“ศูนย์ฯ สิริกิติ์” ต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก ร่วมมือ เอไอเอส เข้าร่วมโครงการ ‘คนไทย ไร้ E-Waste’ ตอกย้ำการเป็น “ศูนย์ฯ ประชุม สีเขียว”

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เดินหน้าตอกย้ำการเป็น “ศูนย์ฯ ประชุม สีเขียว” จับมือ เอไอเอส (AIS) สนับสนุนการจัดการขยะ E-Waste อย่างถูกวิธี ตั้งจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในศูนย์ฯ สิริกิติ์ พร้อมชวนคนไทยยุคดิจิทัล กำจัดขยะอย่างถูกวิธี เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน