ดอยตุงประกาศสงครามกับขยะ ปี 61 ต้อง Zero Waste

“ขยะ” ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เฉพาะคนในเมืองเท่านั้น แม้แต่บนพื้นที่สูง 1,200 เมตรอย่างดอยตุง ก็กำลังเผชิญกับปัญหาขยะล้นดอย วิกฤติของบ่อฝังกลบขยะกำลังจะเต็มกลายเป็นปัญหาของสวนรวมที่ทุกชุมชนต้องหันหน้ามาร่วมมือกันอย่างจริงจัง “โครงการจัดการขยะ” จึงเกิดขึ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว โดยตั้งเป้าการลดขยะให้เป็น Zero Waste