จับตา 5 เทรนด์ความยั่งยืน 2024 : คน สังคม สิ่งแวดล้อม ทำให้ธุรกิจยุคใหม่ไปต่อได้อย่างไร ?

เป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ทั่วโลกต้องการผลักดันให้เกิดขึ้น คือ โมเดลการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน โดยไม่สร้างผลกระทบที่ทำให้ผู้คนในอนาคตไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตัวเองได้

SDG Move ม.ธรรมศาสตร์ ​ชี้งานด้านความยั่งยืนยังเป็น​ไซโล ส่งผลบรรลุเป้าหมายช้าลง 35 ปี พร้อมแนะ 5 แนวทางขับเคลื่อนให้เกิดบูรณาการ

SDG Move โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชี้ระบบทำงานด้านความยั่งยืนปัจจุบันยังเป็นไซโล หากไม่ปรับอาจบรรลุเป้าหมายช้าลง 35 ปี พร้อมแนะปรับวิธีคิด มองมุมใหม่​จากพื้นฐานปัญหาเป็นหลัก พร้อมแนะ 5 แนวทางขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีบูรณาการ