“SPI” เซ็นเอ็มโอยู “ศิริราช” ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ ตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิต รองรับสังคมผู้สูงวัย

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) ในเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า ปัจจุบัน โรงพยาบาลศิริราชกำลังก่อสร้าง ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นศูนย์ดูแลและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ ซึ่งจะเปิดดำเนินการระยะที่ 1 ปลายปี 2566 นี้

ไทยยูเนี่ยนร่วมสมทบทุนศิริราช สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จ.สมุทรสาคร

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ นำโดย นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ  ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และนายชู ชง ชาน ผู้อำนวยการกลุ่มด้านกิจกรรมกลุ่มบริษัท  มอบเงินสมทบทุนในการสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 10 ล้านบาท โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (คนที่ 5 จากซ้าย)  และ ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช พร้อมด้วยคณะแพทย์ศิริราช เป็นผู้รับมอบ