แนวคิด ESG ผลักดันตลาดรถ EV พุ่ง finbiz by ttb แนะโอกาส SME ต่อยอดธุรกิจ

ในปัจจุบันทุกธุรกิจกำลังตื่นตัวเรื่องการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนจากแนวคิด ESG เช่นเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ รถยนต์ EV finbiz by ttb จึงวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องเผชิญ พร้อมแนะโอกาสในการปรับตัวเพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโต

การเติบโตของตลาด EV ประเทศไทย ยังไม่ได้มาจาก Real Demand?​ เอ็มจีมองตลาดยังเผชิญความท้าทายหลายด้าน

แม้ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีทีบี หรือ ttb analytics ได้เคยประเมินยอดขายรถยนต์นั่งไฟฟ้าของไทยในปี 2565 นี้ จะเติบโตสูงมากกว่า 5 เท่า หรือทำยอดขายถึง 6.36 หมื่นคัน (รวมเครื่องยนต์ไฮบริดกว่า 4 หมื่นคัน )