ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย จับมือกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ EEC จัด “โครงการรักษ์น้ำมิตซุยกุ” ปีที่ 3 เพื่อส่งต่ออนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นหลัง  

ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา (EEC) ผนึกกำลังส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์น้ำ และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน เพื่อส่งต่ออนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นหลัง จัดงานแถลงข่าวเพื่อประกาศความพร้อมในการเดินหน้า “โครงการรักษ์นํ้ามิตซุยกุ” ปีที่ 3 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ณ 101 ทรูดิจิทัล พาร์ค