อุณหภูมิของแม่น้ำที่สูงขึ้นในสกอตแลนด์ ส่งผลให้ชาวประมงจับแซลมอนได้น้อยที่สุดในรอบ 70 ปี

แม่น้ำในประเทศสกอตแลนด์นับเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของปลาแซลมอนที่จับได้ตามธรรมชาติ (Wild salmon) ซึ่งแหวกว่ายให้คนในท้องถิ่นจับไปบริโภค แต่เมื่อไม่นานมานี้พบว่าจำนวนประชากรปลาแซลมอนที่จับได้ในแม่น้ำเหล่านี้กลับลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา