ถ้าอุณหภูมิโลกยังร้อนต่อไปเรื่อย ๆ ในอนาคตอาจไม่มีหิมะให้เล่นสกีอีกต่อไป

คนทั่วโลกที่รักกีฬาฤดูหนาวอย่างสกีอาจจะต้องทำใจเมื่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้หิมะที่ตกในแต่ละปีมีปริมาณลดลง ซึ่งนับเป็นอุปสรรคต่อการจัดการแข่งขันกีฬาสกีที่จะต้องใช้เส้นทางหิมะอย่างน้อย 5 กิโลเมตรจึงจำเป็นจะต้องผลิตหิมะเทียมเพื่อให้ครอบคลุมเส้นทางการแข่งขันสกีตามที่กำหนด