Fairly Made สตาร์ตอัพฝรั่งเศส คว้า 5 ล้านยูโร สร้างแพลตฟอร์มช่วยแฟชั่นลดโลกร้อน เปลี่ยน Fast Fasion สู่ Fair Fashion

แพลตฟอร์ม Fairly Made เสนอบริการแผนที่ห่วงโซ่อุปทานแบรนด์แฟชั่น โดยคัดเลือกเฉพาะผู้ผลิตวัตถุดิบและโรงงานที่มีมาตรฐานการผลิตแบบยั่งยืน ​แนวคิดนี้ดึงดูดนักลงทุนจนได้รับเงินสนับสนุนเพิ่ม 5 ล้านยูโร จากบริษัท ETF ของอังกฤษและบริษัท French Founders ของฝรั่งเศส