5 สตาร์ทอัพด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องจับตาในปี 2022

เชื่อหรือไม่ เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด การทำธุรกิจทุกอย่างมีส่วนทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทางตรงก็ทางอ้อม แม้ว่าเจ้าของธุรกิจอาจไม่ได้ตระหนักถึงผลที่ตามมาของการทำธุรกิจของเขาก็ตาม