LastObject สตาร์ทอัพเดนมาร์กหัวใสผลิต “ผ้าอนามัยใช้ซ้ำ”เพื่อลดปริมาณขยะ

เมื่อพูดถึงวันนั้นของเดือน สิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คงหนีไม่พ้นผ้าอนามัยที่จะช่วยให้คุณผู้หญิงปลอดภัยจากการที่เลือดประจำเดือนเปื้อนเสื้อผ้า โดยผ้าอนามัยประเภทใช้แล้วทิ้งเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่มาของขยะจำนวนมหาศาลที่เกิดขึ้นในแต่ละปี