“เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คน กทม. x Season Train” ดันสถานีกลางบางซื่อ เป็นแลนด์มาร์กสีเขียว

เอสซีจี การรถไฟแห่งประเทศไทย และกระทรวงอุตสาหกรรม รวมพลังปลูกต้นไม้ยืนต้นและไม้ดอกนานาพันธุ์ ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสร้างกำแพงกรองฝุ่น PM2.5 ชูสถานีกลางบางซื่อ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมสีเขียวในโครงการ “เอสซีจี ปลูกแสนต้นให้คน กทม. x Season Train”