ธนชาตประกันภัย ร่วมสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ [PR.NEWS]

นับเป็นโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ระดับโรงเรียนแพทย์ที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด เพื่อประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก