10 งานอาร์ต แปลงขยะให้เป็นทอง

“Pure Gold-Upcycled! Upgraded ไม่ใช่เรื่องรีไซเคิลธรรมดา แต่เป็นการนำวัสดุต่าง ๆที่เป็นขยะกลับไปทำเป็นของชิ้นใหม่ที่เพิ่มมูลค่าแต่ยังคงเป็นวัสดุดั้งเดิมเอาไว้ โดยไม่มีการนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการทำรีไซเคิล แต่เป็นงานศิลปะที่ศิลปินผู้รังสรรค์จะมองความงามผ่านวัสดุเหลือที่ใช้ที่ไม่มีคุณค่า” ศ.โฟลเคอร์ อัลบุส ภัณฑารักษ์ผู้ดูแลและสร้างสรรค์นิทรรศการชาวเยอรมัน กล่าว