หากไม่เร่งแก้ไขปัญหา Climate Change จะกระทบเศรษฐกิจโลกกว่า 6,230 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วง 50 ปี

จากรายงาน Global Turning Point Report ของดีลอยท์ ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนั้นอาจทำให้เศรษฐกิจโลกได้รับความเสียหายถึง 178 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 6,230 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วง 50 ปีข้างหน้า เว้นแต่ผู้นำระดับโลกจะร่วมมือสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบเพื่อดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์