ข้าราชการ -เจ้าหน้าที่รัฐ อาชีพใช้อินเตอร์เน็ตสูงสุดแห่งปี เกือบ 12 ชั่วโมงต่อวัน ด้าน ETDA ห่วงปัญหาเด็กติดเกม ติดมือถือ จากผลพวงมาตรการเรียนออนไลน์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2565 หรือ Thailand Internet User Behavior 2022 ในงาน IUB 2022: WHAT’S NEXT INSIGHT AND TREND เจาะลึกไลฟ์สไตล์คนไทย ในวันที่ขาดอินเทอร์เน็ตไม่ได้  พบว่า ภาพรวมคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 7 ชั่วโมง 4 นาที ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีการใช้งานเฉลี่ยต่อวัน 10 ชั่วโมง 36 นาที