โค้กจับมือแสนสิริ ส่งเสริมแยกขยะที่ต้นทาง ลด”ความยุ่ง”และ”ความยาก”

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย ร่วมมือกับ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) สานต่อวิสัยทัศน์ระดับโลก World Without Waste สู่วงการอสังหาริมทรัพย์ไทย มุ่งส่งเสริมการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจากที่อยู่อาศัย ผ่านโครงการ “โค้กขอคืน x Sansiri Waste to Worth” ร่วมกับพลัส พร็อพเพอร์ตี้ เก็บรวบรวมและนำส่งบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม และวัสดุรีไซเคิลอื่น ๆ ใน 6 โครงการที่อยู่อาศัยของ T77 Community เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน