บางจาก ผลัดสู่ ‘ใบไม้ใบใหม่’ ประกาศวิสัยทัศน์สู่ความยั่งยืน สร้าง New Engine จากนวัตกรรมสีเขียว ​เร่งสปีดการเติบโต 10 เท่า สู่องค์กรแสนล้าน

กลุ่มบางจาก วางยุทธศาสตร์ 8 ปี  เติบโต 10 เท่า แตะ 1 แสนล้าน ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ ‘รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว’ เพิ่มพอร์ตรายได้  50% จากกลุ่มธุรกิจใหม่ พร้อมเปลี่ยนโลโก้ใหม่ ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ สะท้อนความมุ่งมั่นเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน ภายใต้งบลงทุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จนถึงปี 2030 กว่า 2 แสนล้านบาท