“วันน้ำโลก” กปน. ชวนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อโลกที่ยั่งยืน

22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันน้ำโลก (World Water Day) Ffpมีจุดเริ่มต้นจากการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา แห่งสหประชาชาติ ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เนื้อหาสำคัญเรื่องความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ำของมนุษย์ จึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมที่จะเป็นแผนแม่บทให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้เฝ้าระวังทรัพยากรน้ำในประเทศนั้น ๆ