สร้างคนดิจิทัล @ ดีแทค

ในคลื่นสังคมที่เปลี่ยนเร็วมาก พนักงานต้องฝึกทักษะใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ตกงาน ทุกค่ายเร่งท้าทายอบรมคนในองค์กร ดีแทคส่งโปรแกรม 40-hour Challenge เพื่อหนุนให้พัฒนาทักษะ-สร้างคนดิจิทัล