นิสสัน เปิดตัว ซากุระ รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก เจาะคนรุ่นใหม่ ราคาจับต้องได้ หวังเป็น Game Changer ในตลาด EV ญี่ปุ่น

ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา นิสสัน เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กรุ่นใหม่ในญี่ปุ่น คือ ซากุระ (Sakura) ​ชื่อรุ่นหมายถึง ดอกซากุระอันเป็นสัญลักษณ์ของญี่ป่น ด้วยราคาที่เอื้อมถึงได้เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น  โดยมีเป้าหมายให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่สามารถเจาะตลาดมวลชน และหวังว่าจะเป็นรุ่นที่มาเปลี่ยนเกม ทำให้ตลาด EV  เข้าถึงคนญี่ปุ่นได้มากขึ้น