เฉินหลง “มึน” ! เจอ “ขวดน้ำพลาสติก” ทิ้งกว่าหมื่นขวดในกองภาพยนตร์ของเขา

สิ่งที่เฉินหลงทำในเวลาต่อมาคือ ตั้งเป้า+ลงมือทำเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านสารคดีเรื่อง Jackie Chan’s Green Heroes ลงทุนสร้างกับ National Geographic Partners LLC และ Buick โดยเฉินหลงทำงานร่วมกับ Arthur Huang