ข้อมูลใหม่ชี้ฉีด AZ เป็นวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 เพิ่มแอนติบอดี้ต้านโอไมครอนได้

พบข้อมูลใหม่สนับสนุนการใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าที่ใช้เป็นวัคซีนกระตุ้นเข็มที่สาม จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าเป็นวัคซีนกระตุ้นเข็มที่สาม สามารถเพิ่มการตอบสนองของแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์เบตา เดลตา อัลฟา และแกมมา การวิเคราะห์เพิ่มเติมแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองของแอนติบอดีที่เพิ่มขึ้นต่อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนหลังจากได้รับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่สาม