ทิ้งขวดแก้ว ทำไมต้องแยกขยะ

เพราะขวดแก้วขายได้  แต่จะหาขวดเก่าก็ต้องมีคนไปหาตามกองขยะ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย เสี่ยงต่อคุณภาพชีวิตต่างๆ แตกต่างจากเยอรมนี แยกขวดตั้งแต่ที่บ้านโดยแยกใส่ถุง หากไม่เอาไปที่สเตชั่นทิ้งขวดที่มีมากมาย ก็จะเก็บไว้รอใส่รถขยะรีไซเคิล ทำให้ง่ายในการนำกลับมาใช้