ตายอย่างสงบศพเป็นปุ๋ย เพื่อการตายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แม้เราจะเชื่อว่ามนุษย์เกิดจากธรรมชาติและเมื่อสิ้นชีวิตลงร่างกายก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติ ด้วยพิธีการฝังหรือเผาและปล่อยเถ้าอังคารลงสู่แม่น้ำ แต่นั่นถือเป็นการกลับสู่ธรรมชาติที่ยังไม่สมบูรณ์แบบ ยิ่งในยุคที่สิ่งแวดล้อมกำลังถูกทำลายอย่างรุนแรงสุดจะเยียวยา มนุษย์ที่เสียชีวิตทุก ๆ วันกลับสร้างมลภาวะให้แก่สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเผาหรือฝัง วันนี้มีแนวคิดใหม่ที่จะคืนร่างกายมนุษย์กลับสู่ธรรมชาติแบบรักษ์โลก ซึ่งนอกจากจะไม่ทำร้ายโลกแล้ว ร่างกายที่ปราศจากวิญญาณยังทำประโยชน์ให้กับโลกเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วย