3 สิ่งที่เครื่องจักรทำแทน “คน”ไม่ได้ & ​KBankต้องการ

การที่ KBank สร้าง K Capstone หวังเพาะพันธุ์คนแบงก์พันธุ์ใหม่ ต้องการคนทำงานในอนาคตจะต้องมีหนึ่ง Creativity อีกหนึ่ง ทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ และอีกหนึ่งมีเรื่องSoft Skill รับมือกับธุรกิจธนาคารแห่งโลกอนาคตที่จะพลิกโฉมเข้าสู่มนุษย์ทำงานกับเครื่องจักรได้อย่างชาญฉลาด