กลยุทธ์ ‘กลุ่มเซ็นทรัล’​ พร้อมบริษัทในเครือ รับมือ Climate Change + Biodiversity สร้างแนว​ร่วมขับเคลื่อน​ความยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะองค์กร​กลุ่มค้าปลีกที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่าง​ต่อเนื่อง โดย​ถือเป็นภาคค้าปลีกรายแรกของประเทศไทย ที่มีการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจังผ่านโครงการ Say No to Plastic Bag ด้วยการไม่แจกถุงพลาสติกภายในห้างสรรพสินค้า และร้านค้าภายในเครือมาตั้งแต่ปี 2551

อ่านเกม ‘เซ็นทรัล รีเทล’ สร้าง CRC OMNI-Intelligence ​สเตปอัพแบบยั่งยืนจาก King of Retail สู่ ‘Beyond Retail’ พร้อม​เสริมแกร่งผู้นำผ่านพลัง ‘Community’

ครองตำแหน่ง King of Retail ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีก ด้วยรูปแบบมัลติฟอร์แมท มัลติเซ็กเม้นต์ มัลติมาร์เก็ต ที่​มีฐานธุรกิจอยู่ทั้งในไทย เวียดนาม และอิตาลี พร้อมด้วยฐานลูกค้า Loyalty Customer อีกมากกว่า 30 ล้านคน

ท็อปส์ จับมือ สตาร์ทอัพ Yindii สร้างโมเดลความยั่งยืนรูปแบบใหม่ เปลี่ยน”อาหารส่วนเกิน” เป็น “Surprise Bag” จำหน่ายราคาประหยัด ลดขยะอาหาร

ท็อปส์ ธุรกิจกลุ่มฟู้ดในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าตามยุทธศาสตร์เป็นองค์กรค้าปลีกสีเขียวที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน ผ่านโมเดลแบบใหม่ B2B2C (Business-to-Business-to-Customer) จับมือสตาร์ทอัพ Yindii (ยินดี) แอปพลิเคชันซื้อ-ขายอาหารส่วนเกินอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปลี่ยนอาหารส่วนเกินคุณภาพดีให้เป็น “Surprise Bags” ในราคาที่เข้าถึงได้

‘เซ็นทรัล รีเทล’ คว้ารางวัล Marketing Excellence จาก Thailand Corporate Excellence Award 2022 ชูศักยภาพความเป็นเลิศด้านการตลาดและสื่อสารองค์กร

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC โดย นางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด ขึ้นรับรางวัล Thailand Corporate Excellence Award 2022 สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence)