อินไซต์คนไทยเกี่ยวกับการบริจาค เทรนด์ผู้บริจาคเริ่มมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ ปัจจัยหลักเพื่อ ‘ความสุขทางใจ’ ส่วนการลดหย่อนภาษี เป็นแค่ ‘ของแถม’

ข้อมูลจาก มูลนิธิรามาธิบดีฯ (มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)ในฐานะตัวกลางที่ช่วยเชื่อมโยงและส่งต่อความช่วยจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลรามาธิบดี ในการช่วยเหลือผู้ป่วย และการดูแลสุขภาพให้กับคนไทยทั่วทั้งประเทศ ซึ่งขับเคลื่อนมายาวนานถึง 54 ปี

จาก Charity สู่ CSR Strategy วันนี้ Air Asia+UNDP Take Off สู่ SDGs

สายการบินแอร์เอเชียและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือยูเอ็นดีพี (United Nations Development Programme – UNDP) ร่วมลงนามประกาศความร่วมมือการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย