“มาริษา เจียรวนนท์” บนเส้นทางรังสรรค์ “อาหารเพื่อสังคม” ผ่านมูลนิธิ CHEF CARES

“อาหาร” เป็นได้มากกว่าการกินเพื่อให้อิ่มท้องเท่านั้น เพราะในมุมมองของผู้หญิงที่ชื่อ “มาริษา เจียรวนนท์” อาหารเป็นเสมือนงานศิลป์สุดพิเศษ ส่งมอบกระบวนความคิดหลากมิติ ทั้งการคัดสรรวัตถุดิบดีเยี่ยม มากประโยชน์ครบองค์ประกอบทางโภชนาการ ส่งต่อความรัก ความห่วงใยใส่ใจสู่ผู้ทาน อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราว มุมมองของเชฟ ผู้รังสรรค์อาหาร คุณค่าของชีวิต จินตนาการ การต่อสู้อย่างยากลำบาก ซึ่งความเชื่อใน “จิตวิญญาณ” ของอาหารเช่นนี้ ถูกหลอมรวมเป็นรากฐานของมูลนิธิเชฟแคร์ส(CHEF CARES) ที่มาริษาเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น