“4 อั่งเปารักษ์โลก” รับทรัพย์ตรุษจีนแนวยั่งยืน ไม่ต้องโค่นต้นไม้อีกต่อไป

เทศกาลตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนซึ่งถือเป็นวันสำคัญที่ชาวจีนจะสืบสานประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีที่จะต้องทำสิ่งอันเป็นมงคลเพื่อความเจริญรุ่งเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษเพื่อขอพรให้เจริญรุ่งเรืองตลอดปีใหม่ การรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวเพื่อความรักสามัคคี