ผู้บริโภคยุค Post Covid กังวลปัญหาสุขภาพระดับเข้มข้นมากขึ้น​ คนซื้อบ้าน 83% มองหา ‘นวัตกรรมอากาศสะอาด’​

หนึ่งในพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างเด่นชัดมากขึ้นยุค Post-covid คือ การให้ความสำคัญกับ​เรื่องสุขภาพระดับที่เข้มข้นมากขึ้น​ โดยเฉพาะความต้องการอากาศสะอาด เป็นหนึ่งปัจจัยลำดับต้นๆ ที่ผู้บริโภคต้องการเพิ่มมากขึ้น จากวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ปัญหามลพิษ และความกังวลต่อการปะปนของเชื้อโรคในอากาศ โดยเฉพาะเชื้อโควิด-19 แม้กระทั่งเวลาอยู่ในบ้านก็ตาม