การเดินทางของขยะพลาสติก กำลังเปลี่ยนไป !

พลาสติก 8.3 พันล้านตันหนักขนาดไหน? ถ้า 331,000 ตันเท่ากับตึกเอ็มไพร์สเตท 25,000 หลัง ถ้า 7.5 ตันเท่ากับช้าง 1 พันล้านเชือก ม.จอร์เจียกล่าวไว้ และชี้ว่าในปี 2593 โลกจะมีขยะพลาสติกเพิ่มเป็น 12,000 ล้านตัน ส่วนในทะเลไทยพบมากสุดคือ ถุงพลาสติก , หลอดน้ำ , ฝาพลาสติก