จีนปิ๊งไอเดีย ทำฟาร์มแมลงสาบเป็นสัตว์เศรษฐกิจช่วยลดขยะอาหาร

อาหารเหลือทิ้งเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ระดับโลกที่หลายๆองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านอาหารให้ความสำคัญในการหาวิธีต่างๆเพื่อกำจัดและรับมือกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเราคงนึกไม่ถึงว่าอาหารเหลือทิ้งแค่คำเล็กๆ นี้จะกลายเป็นปัญหายิ่งใหญ่ระดับโลกที่เป็นสาเหตุเรื่องมลพิษและโลกร้อน