H&M เปิดตัวคอลเลคชันใหม่รีไซเคิลจากเศษไม้-พลาสติก-เมล็ดพืช สู่นวัตกรรมแฟชั่นเพื่อความยั่งยืน

แบรนด์แฟชั่นหลากหลายแบรนด์ต่างเริ่มนำเสนอไอเดียการผลิตเสื้อผ้าด้วยวัสดุใหม่ๆที่ทำจากนวัตกรรมซึ่งไม่ได้เน้นแค่ความสวยงามเท่านั้น แต่ยังแฝงไปด้วยความใส่ใจสิ่งแวดล้อม และลดการก่อขยะแฟชันเพิ่มขึ้นอีกด้วย