ยักษ์​ใหญ่ FMCG 77% เชื่อแผนด้านความยั่งยืนช่วยเร่งโตให้ธุรกิจได้ พร้อมเห็นสัญญาณลงทุนอัพเกรดเทคโนโลยีเพิ่มอีก 34% ตลอด 3 ปีนี้

ไอบีเอ็มชี้ ยักษ์​ใหญ่ FMCG 77% ​เชื่อว่าการลงทุนด้านความยั่งยืนมีส่วนช่วยเร่งการเติบโตให้กับธุรกิจได้ โดยบริษัทส่วนใหญ่มีแผนลงทุนด้านเทคโนโลยีเพิ่มอีก 34% ตลอด 3 ปีนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนตามที่ได้เคยประกาศไว้