อาร์เอส กรุ๊ป นำร่องมิวสิคเฟสฯ คาร์บอนต่ำครั้งแรก แบบไร้ขยะฝังกลบ ​เร่งเครื่องสู่เป้าหมาย RS Net Zero 2050

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป นอกจากมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้าง Life Enriching หรือยกระดับทุกมิติของการใช้ชีวิตแล้ว ยังดำเนินธุรกิจภายใต้ความห่วงแหนและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมด้วย