กระจกเหลือทิ้งไม่เสียของนำมาทำ “บ้านปะการัง” ยึดแนวคิด Zero Waste

โครงการอนุบาลและฟื้นฟุปะการัง ณ เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นกิจกรรม CSR ของ BSG GLASS เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกรักษ์โลก ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2แล้ว โดยการ นำเศษกระจกเหลือทิ้งมาสร้าง “บ้านปะการัง” 2 หลังเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล