Sixty Vine เสียดายจุกก๊อกไวน์ นำมารีไซเคิลคืนชีวิตใหม่ให้เป็นสินค้าแนวกิ๊บเก๋

การนำสิ่งของเหลือใช้หรือวัสดุรีไซเคิลมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันเพราะนอกจากจะได้รังสรรค์ไอเดียออกมาผ่านตัวสินค้าแล้ว ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนและช่วยลดการเกิดขยะใหม่ในระบบอีกด้วย