ด่วน!!Tesla บริจาคเครื่องช่วยหายใจแก่ รัฐ New York ซึ่งมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงสุดในสหรัฐฯ

การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 นอกประเทศจีนยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังคงพุ่งขึ้นทุกวันจนทำให้บุคลากรตามโรงพยาบาลต่างๆต้องทำงานหนักขึ้นหลายเท่าตัวและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตในหลายประเทศเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในวันนี้สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่อยู่ในภาวะวิกฤติแซงหน้าอิตาลีด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อที่เหยียบหลักแสนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว