“ศุภชัย เจียรวนนท์” นำเครือฯให้คำมั่น CP Group Sustainability Goals 2020

“วันนี้ความฝันของเรามีความชัดเจนว่า เราจะรวมเรื่องความยั่งยืนอยู่ในเป้าหมายขององค์กรปี 2020 และจากนี้ไป นอกเหนือจากความฝันที่จะสร้างสินค้าหรือบริการที่ดี แล้วเรายังต้องมีเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ที่ดีด้วย”