CRC ประกาศ 4 ภารกิจหลัก กู้วิกฤตโควิดละรอก 3

เซ็นทรัลรีเทลประกาศกู้วิกฤติโควิดระลอก 3 ผุดโครงการ “CRC รวมพลัง กู้วิกฤตโควิด-19 ” ผ่าน 4 ภารกิจหลัก จับมือหอการค้าไทยนำเสนอต้นแบบระบบการฉีดวัคซีนครบวงจร พร้อมช่วย SME ให้เข้าถึง Soft Loan และรวมพลังคนไทย ช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน