หลุยเซียน่า สร้างแนวปะการังป้องกันชายฝั่งจากขยะเปลือกหอยนางรม​ 8,000 ฟุต ช่วยลดการสูญเสียพื้นที่ลงได้แล้ว 50%

หลุยเซียน่า ซึ่งเป็นรัฐทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา และเป็นพื้นที่เสี่ยงจากการถูกกัดเซาะของคลื่น​จากอ่าวเม็กซิโก รวมท้ังการเกิดพายุเฮอริเคนโดยตั้งแต่ปี 1900 หลุยเซียน่าได้สูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland)​ บริเวณติดชายฝั่งไปมากกว่า 1 ล้านเอเคอร์ ทั้งจากผลกระทบทางธรรมชาติ และจากการกระทำของมนุษย์​