ดึง AI ตัวช่วยแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง-การดูแลคุณภาพน้ำ ลด Pain Point ธุรกิจ ชมไอเดีย Tech Talent รุ่นเยาว์แชมป์ค่าย Creative Creative AI Camp by CP All ปีที่ 6

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ส่งผลให้มนุษย์สามารถพัฒนาแนวทางการนำ AI มาประยุกต์ใช้ได้กับทุกสายงาน สายอาชีพ เช่นเดียวกับเหล่า Tech Talent รุ่นเยาว์ระดับ ม.ปลาย อาชีวศึกษา และระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1-2 จาก ค่าย Creative AI Camp by CP All ครั้งที่ 6 ที่ต่างโชว์ไอเดียความสามารถการนำ AI ไปแก้ไขปัญหาของคนในสายงาน สายอาชีพต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ และมีแนวโน้มนำไปต่อยอดได้จริง