สื่อจับตา Big 5 Oil & Gas ฟอกเขียว ตั้งข้อสงสัยให้ข้อมูลสิ่งแวดล้อมเกินจริง

Japan Today อ้างรายงาน AFP ถึงข้อร้องเรียนต่อบริษัทด้านพลังงานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ ที่ให้ข้อมูลเกินจริงต่อสาธารณชน เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณการลงทุนคร้ังใหม่ในธุรกิจ