“SPI” ลงนาม MOU ร่วมกับ “MTS Gold” พัฒนาแพลตฟอร์มออมทองรูปแบบดิจิทัล เปิดช่องทางซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำสำหรับ ลูกค้า คู่ค้า และบริษัทในเครือสหพัฒน์

เครือสหพัฒน์ โดย “สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง” ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ “เอ็มทีเอส โกลด์” ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มการลงทุนซื้อ–ขาย ทองคำ ในรูปแบบดิจิทัล โกลด์ เซฟวิ่ง (Digital Gold Saving) ยกระดับอุตสาหกรรมการลงทุนทองคำสู่ Digital Economy

AIS ร่วมพันธมิตร เสริมสร้างความแข็งแกร่งของ Digital Economy จับมือ Humanica Conicle THAICOM สร้าง Ecosystem เพื่อคนรุ่นใหม่ เปิดตัว Digital Talent | The Masters โครงการเฟ้นหาบุคลากรตัวจริงด้านเทคโนโลยี

การสร้างการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศมีหัวใจของความสำเร็จ คือ บุคลากร ที่จะเป็นผู้ต่อยอดเป้าหมายดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามในยุคนี้การเฟ้นหาบุคลากร โดยเฉพาะในสายงาน Digital นั้นจำเป็นจะต้องร่วมผนึกกำลังกับพันธมิตรใน Ecosystem ที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน