OR เปิดโครงการแยก แลก ยิ้ม School Camp ปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

นางวิไล บุญเจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดโครงการ “แยก แลก ยิ้ม School Camp” ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่การจัดโครงการในปี 2565 ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี