คณะวิทย์ฯ มธ. เปิดตัว ‘SUCHADA’ (สุชาดา) ที่มีสารสกัด ‘ไอโซออเรียนติน’ (isoorientin) จากใบไผ่สายพันธ์ไทย ที่ถูกนำใช้ประโยชน์ด้านบิวตี้โปรดักส์

คณะวิทย์ มธ. ชู SUCHADA Model กับแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านวิทยาศาสตร์ ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่ ปลุกไฟสายวิทย์ ตอบโจทย์ 3 เป้าหมายสำคัญของ Gen Z ได้แก่ งานก้าวหน้า รายได้มั่นคง และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ในระบบ TCAS แล้วตั้งแต่วันนี้  ติดตามรายละเอียดที่เว็บไซต์ tuadmissions.in.th