คลื่นสังคมสูงวัยกับ SDGs 3 ในยุค AI loT Cashless (1) : ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์

สำหรับปี 2561 “การกลายเป็นสังคมสูงวัย” หรือ Aging Society เป็นเรื่องที่ทันสมัยไม่แพ้การกลายเป็นสังคมโลกดิจิทัล  ซึ่งทุกสังคมเรียกหา “การพัฒนาที่ยั่งยืน”(SDGs)